ISTRAGRADNJA d.o.o. za visokogradnju ""u stečaju""

OIB: 57830493228
Adresa: Pula (Grad Pula - Pola), Marulićeva 3

Direktor/uprava:

ISTRAGRADNJA d.o.o. za visokogradnju ""u stečaju"" - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 175.424 kn
Ukupni rashodi: 3.044.908 kn
Neto dobit/gubitak: -2.869.484 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

175.424 kn

Ukupni prihod

3.044.908 kn

Ukupni rashod

-

Dobit

2.869.484 kn

Gubitak


ISTRAGRADNJA d.o.o. za visokogradnju ""u stečaju"" - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 0 osoba.
Prosječna plaća: 0 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: ISTRAGRADNJA D.O.O. U STEČAJU.

0 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA


STATISTIKA - PODACI

Matični: 03419452
Naziv poslovnog subjekta: ISTRAGRADNJA d.o.o. za visokogradnju ""u stečaju""
Pošta: 52100
Mjesto: PULA
Adresa: MARULIĆEVA 3
Šifra općine: 359
Naziv općine: PULA
NKD djeltanosti: 4120
Opis šifre djelatnosti: Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 1985
Trgovački sud: Pazin
MBS: 040049717

Link na pravosudni registar: ISTRAGRADNJA d.o.o. za visokogradnju ""u stečaju"" - Pravosudje - Registar