ALUTECNIK d.o.o. za proizvodnju i trgovinu ""u likvidaciji""

OIB: 53278168706
Adresa: Poreč (Grad Poreč - Parenzo), Anke Butorac 16

Direktor/uprava:

ALUTECNIK d.o.o. za proizvodnju i trgovinu ""u likvidaciji"" - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 7.102 kn
Ukupni rashodi: 70.223 kn
Neto dobit/gubitak: -63.121 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

7.102 kn

Ukupni prihod

70.223 kn

Ukupni rashod

-

Dobit

63.121 kn

Gubitak


ALUTECNIK d.o.o. za proizvodnju i trgovinu ""u likvidaciji"" - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 0 osoba.
Prosječna plaća: 0 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: ALUTECNIK D.O.O. U LIKVIDACIJI.

0 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Sergij Jurinčić
Grad: Poreč
Funkcija: - jedini osnivač d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Sergij Jurinčić


STATISTIKA - PODACI

Matični: 00845655
Naziv poslovnog subjekta: ALUTECNIK d.o.o. za proizvodnju i trgovinu ""u likvidaciji""
Pošta: 52440
Mjesto: POREČ
Adresa: ANKE BUTORAC 16
Šifra općine: 348
Naziv općine: POREČ
NKD djeltanosti: 2512
Opis šifre djelatnosti: Proizvodnja vrata i prozora od metala

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 1992
Trgovački sud: Pazin
MBS: 040049627

Link na pravosudni registar: ALUTECNIK d.o.o. za proizvodnju i trgovinu ""u likvidaciji"" - Pravosudje - Registar