Dječji vrtić ""Tratinčica""

OIB: 15939641510
Adresa: Barban (Općina Barban), Barban 133

Direktor/uprava:

Sara Brgić

(Kujići)
Funkcija: ravnatelj

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Općinsko vijeće Općine Barban
Grad:
Funkcija: - osnivač ,
Vlasnik je: uprava
MBS TVRTKE VLASNIKA:


PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 1996
Trgovački sud: Pazin
MBS: 040048626

Link na pravosudni registar: Dječji vrtić ""Tratinčica"" - Pravosudje - Registar