INTERIOR DESIGN STUDIO unutrašnja i vanjska trgovina d.o.o. ""u stečaju""

OIB: 75242008131
Adresa: Poreč (Grad Poreč - Parenzo), Park Olge Ban 2

Direktor/uprava:

INTERIOR DESIGN STUDIO unutrašnja i vanjska trgovina d.o.o. ""u stečaju"" - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 155.198 kn
Ukupni rashodi: 919.901 kn
Neto dobit/gubitak: -764.703 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

155.198 kn

Ukupni prihod

919.901 kn

Ukupni rashod

-

Dobit

764.703 kn

Gubitak


INTERIOR DESIGN STUDIO unutrašnja i vanjska trgovina d.o.o. ""u stečaju"" - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 0 osoba.
Prosječna plaća: 0 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: INTERIOR DESIGN STUDIO D.O.O. U STEČAJU.

0 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA


STATISTIKA - PODACI

Matični: 00725366
Naziv poslovnog subjekta: INTERIOR DESIGN STUDIO unutrašnja i vanjska trgovina d.o.o. ""u stečaju""
Pošta: 52220
Mjesto: POREČ
Adresa: PARK OLGE BAN 2.
Šifra općine: 348
Naziv općine: POREČ
NKD djeltanosti: 4647
Opis šifre djelatnosti: Trgovina na veliko namještajem, sagovima i opremom za rasvjetu

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 1994
Trgovački sud: Pazin
MBS: 040034479

Link na pravosudni registar: INTERIOR DESIGN STUDIO unutrašnja i vanjska trgovina d.o.o. ""u stečaju"" - Pravosudje - Registar