COMTRADE d.o.o. za informatiku, trgovinu i usluge

OIB: 40051063178
Adresa: Umag (Grad Umag - Umago), Babići, Babići 1/D

Direktor/uprava:

ROBERTO JUGOVAC

(Babići)
Funkcija: direktor

COMTRADE d.o.o. za informatiku, trgovinu i usluge - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 490.600 kn
Ukupni rashodi: 362.166 kn
Neto dobit/gubitak: 113.022 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

490.600 kn

Ukupni prihod

362.166 kn

Ukupni rashod

113.022 kn

Dobit

-

Gubitak


COMTRADE d.o.o. za informatiku, trgovinu i usluge - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 3 osoba.
Prosječna plaća: 4.021 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: COMTRADE D.O.O..

4.021 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

ROBERTO JUGOVAC
Grad: Babići
Funkcija: - jedini osnivač d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: ROBERTO JUGOVAC


STATISTIKA - PODACI

Matični: 00437824
Naziv poslovnog subjekta: COMTRADE d.o.o. za informatiku, trgovinu i usluge
Pošta: 52470
Mjesto: UMAG
Adresa: BABIĆI 1/D
Šifra općine: 468
Naziv općine: UMAG
NKD djeltanosti: 6201
Opis šifre djelatnosti: Računalno programiranje

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: -
Trgovački sud: Pazin
MBS: 040034399

Link na pravosudni registar: COMTRADE d.o.o. za informatiku, trgovinu i usluge - Pravosudje - Registar