GORAN INŽENJERING građevinarstvo d.o.o. ""u stečaju""

OIB: 66649656334
Adresa: Poreč (Grad Poreč - Parenzo), Mate Vlašića 47/a

Direktor/uprava:

GORAN INŽENJERING građevinarstvo d.o.o. ""u stečaju"" - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 2.930.223 kn
Ukupni rashodi: 69.630.596 kn
Neto dobit/gubitak: -66.700.373 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

2.930.223 kn

Ukupni prihod

69.630.596 kn

Ukupni rashod

-

Dobit

66.700.373 kn

Gubitak


GORAN INŽENJERING građevinarstvo d.o.o. ""u stečaju"" - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 0 osoba.
Prosječna plaća: 0 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: GORAN INŽENJERING D.O.O. U STEČAJU.

0 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Vladimir Bedrina
Grad: Poreč
Funkcija: - jedini osnivač d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Vladimir Bedrina


STATISTIKA - PODACI

Matični: 03528880
Naziv poslovnog subjekta: GORAN INŽENJERING građevinarstvo d.o.o. ""u stečaju""
Pošta: 52440
Mjesto: POREČ
Adresa: MATE VLAŠIĆA 47 A
Šifra općine: 348
Naziv općine: POREČ
NKD djeltanosti: 4120
Opis šifre djelatnosti: Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: -
Trgovački sud: Pazin
MBS: 040023572

Link na pravosudni registar: GORAN INŽENJERING građevinarstvo d.o.o. ""u stečaju"" - Pravosudje - Registar