ALMI d.o.o. za trgovinu, turizam i promet

OIB: 58333487593
Adresa: Umag (Grad Umag - Umago), Vladimira Gortana 7

Direktor/uprava:

Alen Brečević

(Umag)
Funkcija: direktor

Nevenka Poropat

(Umag)
Funkcija: prokurist

Silvano Brečević

(Umag)
Funkcija: prokurist

ALMI d.o.o. za trgovinu, turizam i promet - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 9.720.359 kn
Ukupni rashodi: 9.344.063 kn
Neto dobit/gubitak: 376.296 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

9.720.359 kn

Ukupni prihod

9.344.063 kn

Ukupni rashod

376.296 kn

Dobit

-

Gubitak


ALMI d.o.o. za trgovinu, turizam i promet - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 15 osoba.
Prosječna plaća: 8.594 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2018.

6.242 kuna
Prosječna plaća: ALMI D.O.O..

8.594 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Silvano Brečević
Grad: Umag
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Silvano Brečević

Alen Brečević
Grad: Umag
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Alen Brečević


STATISTIKA - PODACI

Matični: 00358819
Naziv poslovnog subjekta: ALMI d.o.o. za trgovinu, turizam i promet
Pošta: 52470
Mjesto: UMAG
Adresa: V. GORTANA 7
Šifra općine: 468
Naziv općine: UMAG
NKD djeltanosti: 3315
Opis šifre djelatnosti: Popravak i održavanje brodova i čamaca

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 1992
Trgovački sud: Pazin
MBS: 040002195

Link na pravosudni registar: ALMI d.o.o. za trgovinu, turizam i promet - Pravosudje - Registar